• (0424) 237 89 75
  • Merkez, Elazığ

Haber Detayı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU..


            16/09/2023 (Cumartesi) Tarihinde saat 14.30’da Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde aşağıdaki gündem maddelerine göre Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 23/09/2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1.      Açılış ve Yoklama

2.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3.      Divan Heyetinin Oluşturulması

4.      7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 08.07.2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanan yeni tüzüğün görüşülmesi

5.      Dilek ve Temenniler

6.      Kapanış

olaganustu genel kurul duyurusu